کارخانه های نورد میلگرد و مفتول

نخستین کارخانه نورد کشور با هدف تولید میلگردهای ساده ، آج دار و نبشی در سال 1342 تأسیس و در سال 1346 با ظرفیت اسمی سالیانه 65000 تن به بهره برداری رسید.
در سال 1352 خط تولید مفتول نصب و در سال 1372 با اجرای طرح توسعه ، ظرفیت اسمی به 505000  تن افزایش یافت.

مواد اولیه کارخانه شمش فولادی با مقطع100*100 و  130*130 و 150*150میلیمترمربع و محصول آن انواع میلگرد های ساده و آج دار از سایز 16 تا 40 و مفتول ساده و آج دار از سایز  5/5 تا 12 میلیمترمربع (قطر) می باشد.
تولیدات این کارخانه مطابق الزامات استانداردهای ذیل انجام می گردد.
ISIRI 3132/ASTM A615/ISO6935/JIS 3112/ ASTM A510 /GOST 380
در سالهای اخیر تولید مفتول کششی در سایزهای 5.5 تا 10 میلیمتر مطابق الزامات استاندارد ASTM A510 در گریدهای SAE1008 , SAE1010 به دامنه تولیدات این کارخانه افزوده شده است.