کارخانه نورد تیر آهن

این کارخانه با خط تولید ۶۵۰ در سال ۱۳۵۱ راه اندازی و خط جدید ۶۳۰ نیز در سال ۱۳۵۷ به آن اضافه گردید.
در سال ۱۳۷۲ پروژه های بازسازی و ارتقاء سطح کنترل و اتوماسیون اجرا و کارخانه به ظرفیت اسمی سالیانه ۳۸۵۰۰۰ تن رسید. محصولات کارخانه مشتمل بر انواع تیرآهن های بال نیم پهن موازی براساس استاندارد ۱۷۹۱ ایران ، استاندارد DIN1025-5 و نیز انواع تیرآهن های بال نیم پهن موازی نیمه سبک ، مطابق استاندارد ایران به شماره 16348 می باشد .

خــط ۶۳۰:
این خط تولید در سال ۱۳۶۳ مورد بهره برداری قرار گرفته است و هم اکنون با ظرفیت ۱۹۰۰۰۰ تن در سال قادر به تولید تیرآهن بال موازی (IPE) و تیرآهن بال باریک شیب دار (IPN) در اندازه‎های ۱۲۰, ۱۴۰ میلیمتر بطول ۱۲ متر، بر اساس استانداردهای ملی ISIRI 1791 و ISIRI 16348 و استاندارد DIN 1025 می باشد. این خط تولید دارای یک کوره با ظرفیت ۴۰ تن در ساعت بوده و مواد مصرفی در این خط، شمش با ابعاد ۱۳۰*۱۳۰ و ۱۵۰*۱۵۰ میلیمتر با طول ۴ متر و با وزن تقریبی به ترتیب ۵۱۵ و ۶۹۰ کیلوگرم می باشد.

خــط ۶۵۰:
این خط تولید در سال ۱۳۵۱ مورد بهره برداری قرار گرفته است و هم اکنون با ظرفیت ۱۹۵۰۰۰ تن در سال قادر به تولید محصولات زیر می‎باشد:
تیرآهن بال موازی (IPE)
تیرآهن بال باریک شیب دار (IPN) در اندازه‎های ۱۲۰, ۱۴۰, ۱۶۰, ۱۸۰, ۲۰۰ میلیمتر بطول ۶، ۹ و ۱۲ متر، بر اساس استانداردهای ملی ISIRI 1791 و ISIRI 16348 و استاندارد DIN 1025-5
نبشی بر اساس استاندارد DIN 1028
ناودانی بر اساس استاندارد DIN 1026

این خط تولید دارای دو کوره با ظرفیت ۲۰ و ۴۰ تن در ساعت بوده و مواد اولیه مصرفی در این خط، شامل شمش با ابعاد ۱۵۰*۱۵۰و  ۱۳۰*۱۳۰ و ۲۰۰*۲۰۰ میلیمتر با طول ۴ متر و با وزن تقریبی به ترتیب ۵۱۵ و ۶۹۰ و ۱۲۲۰ کیلوگرم می‎باشد.
محصولات تیرآهن این کارخانجات با اندازه‎های ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰ , ۲۰۰ به صورت بسته‎های بترتیب ۴۴ و ۴۰  و ۳۶ و ۲۸ و ۲۴ شاخه‎ای قابل ارائه به بازار می‎باشد.

تیرآهن نیمه سبک (ISIRI16348)
این محصول نتیجه چند پروژه تحقیقاتی تحت نظارت دانشگاه شهید چمران و دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و پژوهشگاه استاندارد ایران است که به طراحی و تولید نوعی از تیرآهن  با استحکام بالاتر، وزن کمتر، قابلیت ویژه در  تحمل بارهای استاتیکی و دینامیکی  وارده به سازه فلزی و شیوه های کنترل کیفیت مضاعف منجر گردید که متد کنترل و ضریب ایمنی  آن در کشورهای منطقه و ایران بی سابقه است. این  محصول با نام تیرآهن نیمه سبک  گروه ملی (مهزیار) دارای استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۳۴۸ می باشد.