نخستین کارخانه نورد کشور با هدف تولید میلگردهای ساده، آج دار و نبشی در سال ۱۳۴۲ تأسیس و در سال ۱۳۴۶ با ظرفیت اسمی سالیانه ۶۵ هزارتن به بهره برداری رسید.

در سال ۱۳۵۲ خط تولید مفتول نصب و در سال ۱۳۷۲ با اجرای طرح توسعه، ظرفیت اسمی به ۴۱۰ هزار تن افزایش یافت. مواد اولیـه کارخـانه شمش فـولادی با مقطع ۱۰۰x۱۰۰ mmو ۱۳۰x۱۳۰ mm و محصول آن انواع میلگرد های ساده و آج دار از سایز ۱۶ تا ۴۰ و مفتول ساده و آج دار از سایز ۵/۵mm تا ۱۲mm (قطر) می باشد.