محصولات این کارخانه مشتمل بر انواع تیرآهن های بال نیم پهن موازی براساس استاندارد ۱۷۹۱ ایران، استاندارد DIN1025-5 و نیز انواع تیرآهن های بال نیم پهن موازی نیمه سبک، مطابق استاندارد ایران به شماره ۱۶۳۴۸می باشد.

​تیرآهن نیمه سبک (ISIRI ۱۶۳۴۸) این محصول نتیجه چند پروژه تحقیقاتی تحت نظارت دانشگاه شهید چمران و دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و پژوهشگاه استاندارد ایران است که به طراحی و تولید نوعی از تیرآهن با استحکام بالاتر، وزن کمتر، قابلیت ویژه در تحمل بارهای استاتیکی و دینامیکی وارده به سازه فلزی و شیوه های کنترل کیفیت مضاعف منجر گردید که متد کنترل و ضریب ایمنی آن در کشورهای منطقه و ایران بی سابقه است.

عنوان محصول طول (متر ) استاندارد وزن هر شاخه (كيلو گرم ) تعداد شاخه در هر بندل
تیرآهن 12 بال نيم پهن موازی 12 ISIRI 1791
DIN 1025-Part 5 117 تا 132 40
تیرآهن 14 بال نيم پهن موازی 12 ISIRI 1791
DIN 1025-Part 5 146 تا 164 40
تیرآهن 16 بال نيم پهن موازی 12 ISIRI 1791
DIN 1025-Part 5 178 تا 200 28
تیرآهن 18 بال نيم پهن موازی 12 ISIRI 1791
DIN 1025-Part 5 212 تا 239 24
تیرآهن 20 بال نيم پهن موازی 12 ISIRI 1791
DIN 1025-Part 5 252/600 تا 285 21
تیرآهن 20 بال نيم پهن موازی نيمه سبك 12 ISIRI 16348 238 تا 250 21