آدرس کارخانه : خوزستان – اهواز – کیلومتر ۹ جاده اهواز خرمشهر

دفتر تهران :  میدان ولیعصر (عج)، خیابان کریم خان زند، خیابان حافظ جنوبی پلاک 458

فروش : اهواز -كيلومتر ۹ جاده اهواز-خرمشهر – شركت گروه ملی صنعتی فولاد ايران – درب شماره يک (فولاد سازی) – اداره فروش


دفتر فروش: ۳۳۳۱۰۰۳۲ (۰۶۱) – ۳۳۳۱۰۲۰۸ (۰۶۱) – ۳۳۳۱۰۱۱۴ (۰۶۱) – ۳۳۳۱۰۳۳۰ (۰۶۱)


فروش : sale@insig.org
 روابط عمومی : info@insig.org
روابط عمومی :
 06133310106
دفتر فروش :
 06133313019

خرید :
 06133145050
کنترل کیفیت :
 06133310344
تضمین کیفیت : 06133142459


سامانه پیامکی روابط عمومی : 300071472