حضور در مجامع علمي و افتخارات كسب شده

رديف

عنوان مجمع علمي

سال

دستاورد /  افتخار كسب شده

1

سمپوزيوم فولاد 87

1387

1. برگزاركننده رويداد علمي و پژوهشي سمپوزيوم فولاد 87 با كمك دانشگاه شهيد چمران اهواز و انجمن آهن و فولاد ايران

2. ارائه مقاله

3. داوري مقالات

2

سمپوزيوم فولاد 88

1388

ارائه مقاله

3

سمپوزيوم فولاد 92

1392

ارائه مقاله

4

بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

1393

1. حمايت از كنفرانس

2. ارائه مقاله

5

سمپوزيوم فولاد 97

1397

1. ارائه مقاله

2. كسب نوآوري برتر صنعت فولاد

(دستگاه شبيه ­ساز فرآيند ذوب در كوره قوس الكتريكي)