معرفی مدیران

مصطفی عمادی

سمت: رئیس هیات مدیره

شماره تماس: 06133310030

نادر جعفر یوسفی

سمت: نایب رئیس هیات مدیره

شماره تماس: 06133310030

علی محمدی

سمت: عضو موظف هیات مدیره

شماره تماس: 06133310030

افشین محمدی

سمت: عضو غیر موظف هیات مدیره

شماره تماس: 06133310030

کیکاووس ندایی

سمت: عضو غیر موظف هیات مدیره

شماره تماس: 06133310030

مصطفی عمادی

نادر جعفر یوسفی

علی محمدی

افشین محمدی

کیکاووس ندایی

اطلاعات تماس
© تمامی حقوق این وب سایت برای گروه ملی صنایع فولاد ایران محفوظ می باشد