مزایده

مزایده
f.abbasi

آگهی مزایده عمومی شماره 3010009

گروه ملی صنعتی فولاد ایران در نظر دارد واحد داندانپزشکی درمانگاه خانواده واقع در اهواز – کیانپارس ، خیابان 5 غربی ( فاز 3 ) نبش خرداد به یک شخصیت ( حقوقی / حقیقی ) از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره برای مدت 3 سال واگذار نماید .

Read More »
مزایده
f.abbasi

آگهی مزایده عمومی شماره 3010008

گروه ملی صنعتی فولاد ایران در نظر دارد مکان داروخانه درمانگاه خانواده کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران  واقع در اهواز – کیانپارس – خیابان 5 غربی ( فاز 3 ) نبش خرداد به یک شخصیت ( حقوقی / حقیقی ) از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره واگذار نماید .

Read More »
اطلاعات تماس
© تمامی حقوق این وب سایت برای گروه ملی صنایع فولاد ایران محفوظ می باشد