معرفی مدیران

SuperUser Account
/ دسته ها: اخبار, معرفی شرکت

معرفی مدیران

اعضای هیأت مدیره             شماره تماس                              

 

061-33310030

رئیس هیأت مدیره

مصطفی عمادی

061-33310030

نایب رییس هیات مدیره

نادر جعفریوسفی

061-33310030

عضو موظف هیأت مدیره  

علی محمدی

061-33310030

عضو  غیرموظف هیأت مدیره

افشین محمدی

061-33310030

عضو غیر موظف هیأت مدیره

کیکاووس ندایی

 
 
       
       
       
       
   
       
       
       
       
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
       
       
       
   
       
       
       
   
       
       
       
       
       
       

 

Print
57392 رتبه بندی این مطلب:
3/1

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x