موفقیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ممیزی شخص ثالث توسط شرکت TUV AUSTRIA

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، ممیزی شخص ثالث سیستم های مدیریتی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درتاریخ نوزدهم و بیستم اسفند ماه توسط شرکت TUV AUSTRIA، طی دو روز متوالی انجام پذیرفت که با تکیه بر تخصص، تعهد و شایستگی ها و تلاش و همت پرسنل کلیه بخش ها و واحدها منجر به تمدید گواهینامه استانداردهای مدیریتی شامل:

ISO 45001-2018

ISO10015-2019

ISO 9001-2015

ISO 14001-2015 

گردید.