مناقصه

معرفی و اهداف

شرايط حضور در ليست تامين كنندگان گروه ملي صنعتي فولاد ايران

ثبت اطلاعات  ;كافي در سايت تامين كنندگان مي باشد :

 • نام شركت - نام قديم در صورت وجود - نام شركت اصلي - نام شركت هاي فرعي
 • شرح كامل فعاليت ها و توليدات
 • درصورت دارا بودن هر گونه نمايندگي - تاييديه - هرگونه مجوز كار از وزارتخانه و ارگان ها
 • گواهي نامه هاي ايزو و كيفيت
 • قراردادهاي در دست اجرا
 • سابقه صادرات
 • شناسه ملي
 • گواهي كد اقتصادي
 • روزنامه رسمي
 • فهرست اقلام قابل تامين
 • پروانه بهره برداري
 • كاتالوگ كامل محصولات

site: sup.insig.org