دیدار چهره به چهره مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران با پرسنل شرکت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، ملاقات عمومی دکتر محمدی مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران با حضور آقایان بنی نعمه معاون امور اجتماعی و سرمایه انسانی، صیدی پور مدیر امور اداری و محمدی مدیر روابط عمومی با تنی چند از کارکنان شرکت انجام شد. 

🔸این دیدار در راستای رسیدگی و رفع مشکلات کارکنان با محوریت تسهیل در مسایل درمانی همکاران و خانواده های محترمشان، روز پنج شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ در اداره روابط عمومی و امور بین الملل صورت پذیرفت.

🔹شایان ذکر است با مساعدت مدیریت محترم عامل، مقرر است دو روز در ماه جهت همکارانی که درخواست ملاقات خود را از طریق امور عمومی بخش ها و واحدهای مربوطه ارایه کرده‌اند، به مرور نوبت دیدار هماهنگ گردد.

💢 روابط عمومی و امور بین الملل گروه ملی صنعتی فولاد ایران