اطلاعات تماس

 
آدرس کارخانه : خوزستان - اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز خرمشهر

دفتر تهران :  میدان ولیعصر (عج)، خیابان کریم خان زند، خیابان حافظ جنوبی پلاک 458

فروش : اهواز -كيلومتر ۹ جاده اهواز-خرمشهر - شركت گروه ملی صنعتی فولاد ايران - درب شماره يک (پولاد سازی) - اداره فروش


دفتر فروش: ۳۳۳۱۰۰۳۲ (۰۶۱) - ۳۳۳۱۰۲۰۸ (۰۶۱) - ۳۳۳۱۰۱۱۴ (۰۶۱) - ۳۳۳۱۰۳۳۰ (۰۶۱)

شماره تلفن
روابط عمومی : 06133310033
دفتر تهران : 02188854112         فاکس: 02188854110
دفتر مدیرعامل: 06133310031
خرید :
06133311101
کنترل کیفیت :
06133310336
تضمین کیفیت : 06133310062
دبیرخانه مرکزی :
06133142302

فروش : sale@insig.org
 روابط عمومی : info@insig.org
دفتر مدیرعامل :
insig@insig.org


شماره فکس دفتر تهران : 02188610309
روابط عمومی :
06133310106
دفتر فروش :
06133313019
دفتر مدیرعامل :
06133310060
خرید :
06133145050
کنترل کیفیت :
06133310344
تضمین کیفیت : 06133142459
دبیرخانه مرکزی :
06133310126

سامانه پیامکی روابط عمومی : 300071472

موقعیت شرکت