جاری

رديف

عنوان  پروژه

توضيحات

1

پروژه 150 بخش نورد ميلگرد و مفتول

نورد ميلگرد و مفتول

2

نـورد میلگرد و مفتول

احداث یک واحد نورد میلگرد با ظرفیت ۱۰۰۰۰۰۰ تن

3

نـورد تیرآهن

احداث یک واحد نورد تیرآهن با ظرفیت ۷۰۰۰۰۰ تن

4

فولاد ســازی

اجراي فاز ۳ فولادسازی با تولید ۴۳۰۰۰۰ تن درسال.

اجراي فاز ۴ فولاد سازی با تولید ۲۵۰۰۰۰ تن در سال

احداث پلنت کوره­های القایی ۳۰ تن