مواد اولیه و ضایعات فلزی

12 بهمن 1397

مواد اولیه و ضایعات فلزی

مواد اولیه و ضایعات فلزی مورد نیاز :

 • اسلب / تختال
 1. ST44 اسلب                   7850*1250*195
 2. - ST37 اسلب                 7500*1250*195


 

 • شمش ( بیلت و بلوم )
 1. -  5SP شمش                 150*150*12000
 2. -  GR60 شمش              130*130*12000
 3. - ST44 شمش               150*150*12000
 4. - CK60شمش آلياژی       200*200*800
 5. - X52شمش                   200*200*5500
 6. - L80شمش                   200*200*900
 7. - API شمش                   200*200*600      

 

 • آهن اسفنجی

 • ضایعات فلزی

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x