کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
سیستم تغلیظ لجن این طرح در راستای اهداف زیست محیطی گروه ملی و به منظور بازیافت پسابهای طرح جامع آبرسانی احداث میگردد.
موقعیت مکانی:  طرح جامع آبرسانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران

فعالیتهای اجرایی:
این طرح در راستای اهداف زیست محیطی گروه ملی و به منظور بازیافت پسابهای طرح جامع آبرسانی احداث میگردد. با اجرای این طرح، لجن های حاصل از استخر پیش ته نشینی و کلاریفایرها، بصورت آبگیری شده و قابل انتقال در آمده و از آلودگی رودخانه کارون اجتناب می گردد. هم اکنون عملیات ساختمانی طرح به پایان رسیده و تأمین تجهیزات در حال انجام میباشد.

تجهیزات:
سازه های اصلی طرح شامل حوضهای تغلیظ لجن، ساختمان بلت فیلتر پرس، حوضچه های پمپاژ لجن و حوضچه جمع آوری لجن خروجی میباشد.

ویژگی های طرح:
استفاده از مکانیزم بلت فیلترپرس با مزایای بهره برداری آسان، مصرف حداقل انرژی، نیاز به زمین کمتر، تولید کیک لجن نسبتاً خشک.
 


کـــارخـــانه
اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.