کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
تماس با ما

تماس با گروه ملی صنعتی فولاد ایران

تماس با ما

نشانی کارخانه
 • خوزستان - اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز خرمشهر
 • کدپستی: ۶۱۳۹۸۹۳۱۱۱
 • صندوق پستی: ۶۱۳۳۵-۷۷۵

دفتر تهران
 • شماره مستقیم: ۸۸۸۵۴۱۱۲ - ۰۲۱
 • شماره فکس: ۸۸۸۵۴۱۱۰ -  ۰۲۱
 • نشانی: خیابان کریم خان زند - خیابان حافظ - اول پل حافظ - جنب بانک ملی بهجت آباد - شماره ۴۵۸

روابط عمومی
 • شماره مستقیم: ۳۳۱۰۰۳۳ - ۰۶۱۳
 • شماره فکس: ۳۳۱۰۱۰۶ - ۰۶۱۳
 • پست الکترونیک: info@insig.ir
 • سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۱۴۷۲

دفتر فروش
 • شماره مستقیم: ۳-۳۳۶۹۵۵۱ - ۰۶۱۳ و ۶-۳۳۶۱۸۵۵ - ۰۶۱۳
 • شماره فکس: ۳۳۳۲۱۰۸ - ۰۶۱۳
 • نشانی: اهواز - امانیه - خیابان سقراط غربی پلاک ۱۴۳

دفتر مدیر عامل
 • شماره مستقیم: ۳۳۱۰۰۳۱  - ۰۶۱۳
 • شماره فکس:  ۳۳۱۰۰۶۰ - ۰۶۱۳ 
 • پست الکترونیک: insig@insig.ir

خرید
 • شماره مستقیم: ۳۳۱۱۱۰۱ - ۰۶۱۳
 • شماره فکس: ۳۱۴۵۰۵۰ - ۰۶۱۳

کنترل کیفیت
 • شماره مستقیم: ۳۳۱۰۳۳۶ - ۰۶۱۳
 • شماره فکس: ۳۳۱۰۳۴۴ - ۰۶۱۳

تضمین کیفیت
 • شماره مستقیم: ۳۳۱۰۰۶۲ - ۰۶۱۳
 • شماره فکس: ۳۱۴۲۴۵۹ - ۰۶۱۳
 • پست الکترونیک: sfrnouri@insig.ir

دبیرخانه مرکزی
 • شماره مستقیم: ۳۱۴۲۳۰۲ - ۰۶۱۳
 • شماره فکس: ۳۳۱۰۱۲۶ - ۰۶۱۳
سامانه پیامکی
 •  ۳۰۰۰۷۱۴۷۲  
کـــارخـــانه
اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.