کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 295023 خريد 1000 تن فرو منگنز با دانه بندي Grain Size : 20 - 60 mm به شماره درخواست 50217 مورد نياز بخش فولاد سازي كارخانجات گروه ملي صنعتي فولاد ايران .

  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 295023

  خريد 1000 تن فرو منگنز با دانه بندي Grain Size : 20 - 60 mm به شماره درخواست 50217 مورد نياز بخش فولاد سازي كارخانجات گروه ملي صنعتي فولاد ايران .
  گروه ملي صنعتي فولاد ايران در نظر دارد نسبت به خريد اقلام ذيل وفق مشخصات و شرايط كلي مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي  از يك يا چند تأمين كننده واجد شرايط خريداري نمايد .
  موضوع مناقصه :
  خريد 1000 تن فرو منگنز با دانه بندي Grain Size : 20 - 60 mm به شماره درخواست 50217 مورد نياز بخش فولاد سازي كارخانجات گروه ملي صنعتي فولاد ايران .
  ‍‍‌مدت اجراء
  3 ماه
  مبلغ تضمين
   شركت در مناقصه
  1/900/000/000 ريال
  نوع تضمين : ضمانت نامه بانكي ، چكهاي تضميني بانكي ،  بلوكه مالي مطالبات از امور مالي گروه ملي و يا رسيد واريز وجه نقد به شماره حساب 0103314080002 بانك ملي بنام گروه ملي صنعتي فولاد ايران .
  آخرين مهلت تحويل پاكات :
  روز دو شنبه مورخ 95/11/25
  تاريخ گشايش پاكات :
  روز چهارشنبه 95/11/27
  ساير توضيحات :
  • آناليز شيميايي : Chemical Analysis : Mn>75% , C : 6-8% , Si<2% , P<0.3% , S<0.03%
  • محل تحويل كالا :كارخانجات گروه ملي صنعتي فولاد ايران اهواز .
  • مسئوليت ، بسته بندي حمل و هزينه بارگيري به عهده فروشنده مي باشد .
  • هزينه حمل تا شركت گروه ملي به عهده خريدار مي باشد.
  محل گشايش پاكات : اهواز – دفتر كميسيون معاملات گروه ملي صنعتي فولاد ايران .

  از كليه متقاضيان شركت در مناقصه دعوت مي شود پس از كسب اطلاعات لازم و با ارائه اصل رسيد واريز مبلغ200/000 ريال ( غير قابل استرداد ) به شماره حساب 0103314080002 بانك ملي بنام گروه ملي صنعتي فولاد ايران با در ساعات اداري جهت دريافت اسناد و مدارك مربوطه ، به آدرس : اهواز - كيلومتر 9 جاده خرمشهر  شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران – امور قراردادها ( تلفن:33310066 – 061 تلفكس : 33310122 – 061 )  مراجعه فرمايند .


  کـــارخـــانه
  اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
  صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
  تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
  نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
  گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.