کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
آذر ۱۳۹۵
آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۹۵۰۱۶ و ۲۹۵۰۱۷
   آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۹۵۰۱۶  و ۲۹۵۰۱۷
  گروه ملی صنعتی فولاد ایران در نظر دارد نسبت به خرید اقلام ذیل وفق مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی  از یک یا چند تأمین کننده واجد شرایط خریداری نماید .
  الف ) مشخصات مناقصه
   
  ردیف شماره مناقصه شماره درخواست موضوع مناقصه مدت اجراء نوع مناقصه مبلغ تضمین
   شرکت در مناقصه
  ۱ ۲۹۵۰۱۶ ۵۰۴۰۰ خرید ۵۰۰ تن ذغال کک با دانه بندی ۳-۱ م م (  COKE COAL ) جهت فرآیند تولید مذاب در کوره LF ( کوره فرعی و آلیاژ سازی )
  آنالیز شیمیایی : Ash<۱۰% , C>۸۰% , S<۱%
  ۴ ماه عمومی
   دو مرحله ای
  ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  ۲ ۲۹۵۰۱۷ ۵۰۴۰۱ خرید ۵۰۰ تن ذغال کک با دانه بندی ۳-۱ م م (  COKE COAL ) جهت فرآیند تولید مذاب در کوره EBT (کوره اصلی )
  آنالیز شیمیایی : Ash<۱۰% , C>۸۰% , S<۱%
  ۳ ماه عمومی
   دو مرحله ای
  ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
   
   
   
  1. تاریخ فروش اسناد مناقصه ۹۵/۰۹/۰۶لغایت ۹۵/۰۹/۲۱می باشد .
  2.  آخرین مهلت دریافت پاکات روز دو شنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۲
  3. تاریخ گشایش پاکات (فنی ) : روز چهار شنبه مورخ  ۹۵/۰۹/۲۴
  4. محل گشایش پاکات  اهواز - دفتر کمیسیون معاملات گروه ملی صنعتی فولاد ایران .
  5. نوع تضمین شرکت در مناقصه ،  ضمانت نامه معتبر بانکی ، یا چکهای تضمینی بانکی ، یا بلوکه مالی از مطالبات نزد امورمالی گروه ملی و یا رسید واریز وجه نقد به شماره حساب ۰۱۰۳۳۱۴۰۸۰۰۰۲ بانک ملی بنام گروه ملی صنعتی فولاد ایران
  ضمناً از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود پس از کسب اطلاعات لازم و با ارائه اصل رسید واریز مبلغ۲۰۰/۰۰۰ ریال ( غیر قابل استرداد ) به شماره حساب ۰۱۰۳۳۱۴۰۸۰۰۰۲ بانک ملی بنام گروه ملی صنعتی فولاد ایران با در ساعات اداری جهت دریافت اسناد و مدارک مربوطه ، به آدرس : اهواز - کیلومتر ۹ جاده خرمشهر _ شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران – امور قراردادها 
  ( تلفن : ۳۳۳۱۰۰۶۶ – ۰۶۱ تلفکس : ۳۳۳۱۰۱۲۲ – ۰۶۱ ) ارسال نمایند .
  ب ) شرایط متقاضی
  1.  دارا بودن شخصیت حقیقی و حقوقی .
  2.  اعلام آمادگی از طریق شماره تلفن نمابر اعلام شده: (۳۳۳۱۰۱۲۲ -۰۶۱)
  3.  ارائه اسناد و مدارک ثبتی و قانونی شرکت شامل : تصویر اساسنامه ، اظهارنامه ، آگهی تأسیس ، آگهی آخرین تغییرات و کد ملی افراد مجاز .
  4. ترجیحاً داشتن سوابق کاری مشابه معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه ضروری است .
  5. هزینه آگهی روزنامه متناسباً بعهده برندگان مناقصات فوق خواهند بود .
  ضمناً ارائه سوابق و مدارک مزبور هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد نمود .
   
   
  کـــارخـــانه
  اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
  صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
  تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
  نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
  گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.