کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
آبان ۱۳۹۵
آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۹۵۰۱۳
  آگهی دعوت جهت شركت در استعلام
  شماره ۲۹۵۰۱۳
   
  نظر به اینکه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در نظر دارد انجام موضوع استعلام مندرج در جدول ذیل را به یکی شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید ، لذا بدینوسیله از شما دعوت بعمل می‌آید تا در صورت تمایل به شرکت در این استعلام جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و مدارک استعلام فوق براساس برنامه زمانبندی ذیل به گروه ملی صنعتی فولاد ایران ، امور قراردادها تلفن : ۳۳۳۱۰۰۶۶-۰۶۱ و  فاکس : ۳۳۳۱۰۱۲۲-۰۶۱ وب سایت  www.insig.ir مراجعه فرمائید.
   
  موضوع مناقصه :
  خدمات سرویس و نگهداری آسانسورهای نصب شده و یک دستگاه بالابر در کارخانجات و مهمانسرای کیانپارس گروه ملی صنعتی فولاد ایران .
  مدت اجراء : یکسال محل انجام خدمات :کارخانجات و مهمانسرای کیانپارس گروه ملی صنعتی فولاد ایران
  مبلغ تضمین شرکت در استعلام :
  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی ، چکهای تضمینی بانکی ،  بلوکه مالی مطالبات از امور مالی گروه ملی و یا رسید واریز وجه نقد به شماره حساب ۰۱۰۳۳۱۴۰۸۰۰۰۲ بانک ملی بنامگروه ملی صنعتی فولاد ایران .
  تاریخ سایت ویزیت ( پرسش و پاسخ ) :
  روز شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۹
  آخرین مهلت تحویل پاکات :
  روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۹/۰۲
  تاریخ گشایش پاکات :
  روز چهار شنبه مورخ ۹۵/۰۹/۰۳
  سایرتوضیحات:
  لیست آسانسورها ، شرح کار ، مشخصات و جداول  پیوست اسناد استعلام می باشد .
  محل گشایش پاکات : اهواز دفتر امور قراردادهای گروه ملی صنعتی فولاد ایران .
   
  کـــارخـــانه
  اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
  صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
  تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
  نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
  گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.