کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
اسفند ۹۴
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شمـاره ۲۹۴۰۷۳ خرید ۶ ردیف مشتمل بر ۹ عدد لیفتینگ مگنت جرثقیل هوایی به شماره درخواست ۴۷۶۸۱ مورد نیاز بخش نورد میلگرد و مفتول کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران .
   
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  شمـاره ۲۹۴۰۷۳
   
  گروه ملی صنعتی فولاد ایران در نظر دارد انجام موضوع مناقصه مندرج در جدول ذیل را وفق مشخصات و شرایط کلی فوق از طریق مناقصه عمومی از یک یا چند فروشنده و یا تأمین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید .
   
   مشخصات مناقصه :
  موضوع مناقصه : خرید ۶ ردیف مشتمل بر ۹ عدد لیفتینگ مگنت جرثقیل هوایی به شماره درخواست ۴۷۶۸۱ مورد نیاز بخش نورد میلگرد و مفتول کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران .
  مدت اجراء :
  ۳ ماه
  مبلغ تضمین :
  ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  نوع تضمین :
  ضمانت نامه بانکی ، چکهای تضمینی بانکی یا بلوکه مالی مطالبات از امور مالی گروه ملی صنعتی فولاد ایران ، رسید واریز وجه نقد به شماره حساب ۰۱۰۳۳۱۴۰۸۰۰۰۲ بانک ملی بنام گروه ملی صنعتی فولاد ایران .
  آخرین مهلت دریافت پاکات پیشنهاد قیمت :
  شنبه   مورخ   ۲۲/۱۲/۹۴
  تاریخ گشایش پاکات :
  دو شنبه   مورخ   ۲۴/۱۲/۹۴
  سایرتوضیحات:
  • ۶ ردیف مشتمل بر ۹ عدد لیفتینگ مگنت جرثقیل هوایی شامل :
  ردیف ۱ ) تابلوی رکتی فایر ( تغذیه فرمان ) جرتقیل ۱۲ تن شماره فنی کالا : B)۱۱-۱۱۰/ ۳۸۰SEMAG TYPE : SCREM-) ( تعداد : ۱ عدد)
  ردیف۲ ) تابلوی شارژ باتری سیستم پشتیبان مگنت جرتقیل ۱۲ تن شماره فنی کالا : ۱۱۰-۱۵ SEMAG TYPE : SCRGG   (تعداد : ۱ عدد)
  ردیف۳ ) تابلوی باطری خانه سیستم پشتیبان مگنت جرتقیل ۱۲ تن شماره فنی کالا : ۱۰۰/۹SEMAG TYPE : SNRBC  (تعداد : ۱ عدد)
  ردیف ۴ ) لیفتینگ مگنت مستطیلی گرمکار بای پولار جرتقیل ۱۲ تن شماره فنی کالا : PT)۳۷-۶۴-۸۸TSEMAG TYPE : SERLM)(تعداد : ۴ عدد)
  ردیف ۵ ) کابل جمع کن مگنت جرتقیل ۱۲ تن شماره فنی کالا : SEMAG TYPE : SNDCR ۳۲-۴۷-۱۵-۶(تعداد : ۱ عدد)
  ردیف ۶ ) تجهیزات جانبی ( شاهین مگنت ) جرتقیل ۱۲ تن شماره فنی کالا : SEMAG TYPE : SNRSB ۲۴-۱۰۰(تعداد : ۱ عدد)
  محل گشایش پاکات : اهواز – دفتر کمیسیون معاملات و مناقصات گروه ملی صنعتی فولاد ایران .
   
   
  از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود پس از کسب اطلاعات لازم و با ارائه اصل رسید واریز  مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال ( غیر قابل استرداد ) به شماره حساب ۰۱۰۳۳۱۴۰۸۰۰۰۲ بانک ملی بنام گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ساعات اداری و اعلام آمادگی از طریق نمابر  ۳۳۳۱۰۱۲۲۰۶۱ جهت دریافت اسناد به آدرس : اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز – خرمشهر - شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران - امورقراردادها   تلفن : ۳۳۳۱۰۰۶۶ –  ۰۶۱ مراجعه فرمایند .
   
  کـــارخـــانه
  اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
  صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
  تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
  نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
  گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.