کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
خرداد ۱۳۹۵
آگهی مزایده عمومی شماره ۳۹۵۰۰۱ فروش ۸/۰۰۰کیلوگرم ( ۸ تـن ) کابل های طول کوتاه مستعمل ، ضایعاتی و مازاد برنیاز خارج از کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران
  شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در نظر دارد ۸/۰۰۰ کیلوگرم ( ۸ تن ) کابل های طول کوتاه مستعمل ، ضایعاتی و مازاد بر نیاز خارج از کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران خود را به شرح ذیل به یک یا چند نفر شخصیت حقوقی / حقیقی از طریق مزایده عمومی بفروش رساند :
   
  لذا کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید و خرید اسناد مزایده با در دست داشتن  فیش واریزی به مبلغ -/۲۰۰/۰۰۰ ریال ( غیر قابل استرداد ) به شماره حساب ۰۱۰۳۳۱۴۰۸۰۰۰۲ بانک ملی بنام گروه ملی صنعتی فولاد ایران ، ( کد شعبه ۶۵۸۳ ) در ساعات اداری به آدرس :  اهواز- کیلومتر ۹ جاده اهواز خرمشهر گروه ملی صنعتی فولاد ایرانامور قراردادها مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۳۳۳۱۰۰۶۶-۰۶۱ و  فاکس ۳۳۳۱۰۱۲۲-۰۶۱ تماس حاصل نمایند .
   
  موضوع مزایده : فروش ۸/۰۰۰کیلوگرم ( ۸ تن ) کابل های طول کوتاه مستعمل ، ضایعاتی و مازاد برنیاز خارج از کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران .
  مبلغ تضمین جهت شرکت در مزایده معادل ۱% مبلغ کل پیشنهادی خریدار نوع تضمین : ضمانت نامه بانکی ، چک تضمین بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب ۰۱۰۳۳۱۴۰۸۰۰۰۲ بانک ملی بنام  گروه ملی صنعتی فولاد ایران
  تاریخ سایت ویزیت ( پرسش و پاسخ ) :
  روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۰۸
  آخرین مهلت دریافت پاکات پیشنهاد قیمت:
  روز شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۲
  تاریخ گشایش پاکات :
  روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۴
  محل گشایش پاکات  :
  کمیسیون معاملات گروه ملی صنعتی فولاد ایران
   
   
  ضمناً ارائه تصویر مدارک سجلی برای اشخاص حقیقی و یا تصویر گواهی ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی الزامی می باشد و ارائه مدارک مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مزایده ایجاد نخواهد نمود.
  کـــارخـــانه
  اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
  صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
  تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
  نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
  گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.