کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
دی ۹۴
آگهی مزايده عمومی شماره ۳۹۴۰۰۴
  آگهی مزايده عمومی شماره ۳۹۴۰۰۴
   
  شركت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در نظر دارد اقلام مستعمل و اسقاط مشتمل بر ۱۰۶ ردیف خود را به شرح ذیل به یك یا چند نفر شخصیت حقوقی / حقیقی از طریق مزایده عمومی بفروش رساند :
   
  لذا كلیه متقاضیان شركت در مزایده می توانند جهت بازدید و خرید اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ -/۱۰۰/۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد ) به شماره حساب ۰۱۰۳۳۱۴۰۸۰۰۰۲ بانك ملی شعبه گروه ملی صنعتی فولاد ایران ، ( كد شعبه ۶۵۸۳ )در ساعات اداری به آدرس : اهواز- كیلومتر ۹ جاده اهواز – خرمشهر گروه ملی صنعتی فولاد ایرانامور قراردادها مراجعه و برای كسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن : ۳۳۳۱۰۰۶۶-۰۶۱ و فاكس : ۳۳۳۱۰۱۲۲-۰۶۱ و تماس حاصل نمایند .
   
  موضوع مزایده : فروش اقلام مستعمل و اسقاط مشتمل بر ۱۰۶ ردیف شامل وسایل : صنعتی ، ساختمانی ، اداری و . . .
  مبلغ تضمین جهت شركت در مزایده معادل ۱% مبلغ كل پیشنهادی خریدار نوع تضمین : ضمانت نامه بانكی ، چك تضمین بانكی یا واریز نقدی به شماره حساب ۰۱۰۳۳۱۴۰۸۰۰۰۲ بانك ملی شعبه گروه ملی صنعتی فولاد ایران
  تاریخ سایت ویزیت ( پرسش و پاسخ ) :
  روز شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۰
  آخرین مهلت دریافت پاكات پیشنهاد قیمت:
  روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۲
  تاریخ گشایش پاكات :
  روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۳
  محل گشایش پاكات  :
  كمیسیون معاملات گروه ملی صنعتی فولاد ایران
   
   
  ضمناً ارائه تصویر مدارك سجلی برای اشخاص حقیقی و یا تصویر گواهی ثبت شركت برای اشخاص حقوقی الزامی می باشد. و ارائه مدارك مذكور هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شركت در مزایده ایجاد نخواهد نمود.
   
  جهت نمایش لیست اقلام بر روی عکس های ذیل کلیک نمایید

                                                                                                                           


   
  کـــارخـــانه
  اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
  صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
  تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
  نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
  گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.