کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
آشنایی با مدیران

آشنایی با مدیران

آشنایی با مدیران

آشنایی با مدیران گروه ملی صنعتی فولاد ایران

هیات مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران
نام اعضــاء سمـت شماره تمـاس
حمید محمودی رییس هیات مدیره ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
جواد نعمتی نژاد نایب رییس هیات مدیره ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
علی محمد شهرباف عضو هیات مدیره ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
علیرضا شهابی عضو هیات مدیره ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
 
مدیران گروه ملی صنعتی فولاد ایران
نام مدیــران سمـت شماره مستقیــم
حمید محمودی مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
سید محمود حسینی قائم مقام گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۸۸۸۵۴۱۱۲ - ۰۲۱
علی رضا شهابـی معاونت فنی و بهره برداری ۰۶۱-۳۳۱۴۲۳۲۳
رضا بشارتی زاده معاونت بازرگانی ۰۶۱-۳۳۳۶۱۸۵۵
جمشید پارسا مدیر بازاریابی و پشتیبانی فروش ۰۶۱-۳۳۱۴۲۳۹۰
کاظم دشت بزرگی مدیر خرید ۰۶۱-۳۳۱۴۵۰۵۰
منصور سبزی زاده سرپرست کارخانه نورد کوثر ۰۶۱-۳۳۱۴۲۶۰۱
فریدون قربـانی مدیر کارخانه نورد میلگرد و مفتول ۰۶۱-۳۳۳۱۰۱۰۹
داریـوش منجـزی مدیر كارخانه فولاد سازی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۱۰۲
مهران افضلان سرپرست کارخانه لوله سازی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۴۵
مرتضی شمس سولاری سرپرست کارخانه ماشین سازی و ساخت قطعات ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۴۶
حسین آقاجـری مدیر امور مالی ۰۶۱-۳۳۱۴۲۳۶۰
حمید امیرجعفری مدیر بازرگانی دفتر تهران ۰۲۱-۸۸۸۵۴۱۱۲
ابراهیم بصیرت میداودی مدیر اداره حراست ۰۶۱-۳۳۳۱۰۲۰۰
محمد رضا آسبـان مدیر انرژی و تأسیسات ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۲۴
رزاق دشت بـزرگی مدیر اموراداری ۰۶۱-۳۳۳۱۰۲۰۱  
صولت بیرگانی نیـا مدیر کنترل کیفی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۳۶
عبدالنبی شولی سرپرست روابط عمومی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۳
سید علی هاشمی پـور سرپرست امور حقوقی ۰۶۱-۳۳۱۴۲۳۲۷
مرتضی شمس سولاری  مدیر خدمات صنعتی ۰۶۱-۳۳۱۴۵۷۰۰
محمد نبی ناعمـی مدیر سفارشات و انبارها ۰۶۱-۳۳۱۴۵۷۰۷
علی عسکر ابراهیـم زاده مدیر اجرایی پروژه ها ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۲۴
حمید رضا جهانگیـری مدیر پروژه لوله سازی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۳۵
البـرز کاظمــی مدیر پروژه  فاز ۲ فولاد سازی ۰۶۱-۳۳۱۴۲۴۲۸
غلامحسین محبوبیـان مدیر امور مهندسی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۲۴
 
کـــارخـــانه
اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.