کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
آشنایی با مدیران

آشنایی با مدیران

آشنایی با مدیران

آشنایی با مدیران گروه ملی صنعتی فولاد ایران

هیات مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران
نام اعضــاء سمـت شماره تمـاس
سعید طاهری رییس هیات مدیره ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
سیدعلی بحرینی مقدم نایب رییس هیات مدیره ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
حمید محمودی عضو هیات مدیره و مدیر عامل ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
علیرضا شهابی عضو هیات مدیره ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
علی حقانی عضو هیات مدیره ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
مدیران گروه ملی صنعتی فولاد ایران
نام مدیــران سمـت شماره مستقیــم
حمید محمودی مدیر عامل ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۱
علیرضا شهابـی معاونت فنی و بهره برداری ۰۶۱-۳۳۱۴۲۳۲۳
رضا بشارتی زاده معاونت بازرگانی ۰۶۱-۳۳۳۶۱۸۵۵
امین اله رشیدی سرپرست معاونت امور اجتماعی و نیروی انسانی ۰۶۱-۳۳۱۴۲۹۱۲
حسین آقاجـری مدیر امور مالی ۰۶۱-۳۳۱۴۲۳۶۰
زاهد ممبینی مدیر اموراداری ۰۶۱-۳۳۳۱۰۲۰۱ 
کاظم دشت بزرگی مدیر خرید ۰۶۱-۳۳۱۴۵۰۵۰
سیروس ممبینی سرپرست اداره حراست ۰۶۱-۳۳۳۱۰۲۰۰
فریدون قربـانی مدیر کارخانه نورد میلگرد و مفتول ۰۶۱-۳۳۳۱۰۱۰۹
حمیدرضا امیری مدیر کارخانه نورد تیرآهن ۰۶۱-۳۳۱۴۲۲۰۰
داریـوش منجـزی مدیر كارخانه فولاد سازی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۱۰۲
مهران افضلان مدیر کارخانه نورد لوله سازی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۴۵
منصور سبزی زاده مدیر کارخانه نورد کوثر ۰۶۱-۳۳۱۴۲۶۰۱
محمدرضا آسبان مدیر انرژی و تأسیسات و سرپرست تامین سلامتی و ایمنی و محیط زیست (HSE) ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۲۴
سعید ملک پور دهکـردی مدیر برنامه ریزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ۰۶۱-۳۳۱۴۲۴۲۳
صولت بیرگانی نیـا مدیر کنترل کیفی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۳۶
مرتضی شمس سولاری مدیر خدمات صنعتی و سرپرست کارخانه ماشین سازی و ساخت قطعات ۰۶۱-۳۳۱۴۵۷۰۰
۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۴۶
محمد نبی ناعمـی مدیر سفارشات و انبارها ۰۶۱-۳۳۱۴۵۷۰۷
علی عسکر ابراهیـم زاده مدیر اجرایی پروژه ها ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۲۴
حمید میرجعفری مدیر بازرگانی دفتر تهران ۰۲۱-۸۸۸۵۴۱۱۲
جمشید پارسا مدیر بازاریابی و پشتيبانی فروش ۰۶۱-۳۳۳۱۰۳۳۰
عبدالنبی شولی سرپرست روابط عمومی ۰۶۱-۳۳۳۱۰۰۳۳
سید علی هاشمی پـور سرپرست امور حقوقی ۰۶۱-۳۳۱۴۲۳۲۷
 
کـــارخـــانه
اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.